DA – short video

Advertisements

UN Women’s Call for Proposals for the UN Trust Fund – 19.01.2012.

On the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women on 25 November, UN Women has announced the availability of grant support to NGOs under the the United Nations Trust Fund to End Violence against Women.

This call for proposals also marks the UN Trust Fund’s 15th Anniversary. It was established by UN General Assembly resolution 50/166 in 1996 to support national and local efforts to end violence against women. The UN Trust Fund awards grants annually through an open and competitive process. The majority of its grantees are NGOs, with grants awarded also to governments and UN country teams.

Current call for proposals is open to NGOs, women’s and community-based organizations and coalitions and operational research institutions and UN Country Teams in partnership with governments and civil society organizations to apply and seek funding support.

The areas of action under this call are:

  • Closing the Gap on the Implementation of National and Local Laws, Policies and Action Plans that Address Violence against Women
  • Addressing Violence against Women in Conflict, Post‐conflict and Transitional Settings

The UN Trust Fund can allocate funding from US $300,000 to $1 million for large civil society organizations, governments and UN Country teams. For small organizations, including grassroots women’s organizations and networks, project funding for a minimum of $100,000 will be considered. Project durations can be from 2-3 years.

Applicants are expected to submit proposals online in the form of a brief Concept Note. Applicants are expected to submit proposals online in the form of a brief Concept Note.

The deadline for submission of the Concept Note is 19 January 2012, 11:59pm New York Time (EST). For more information, visit this link.

Proposals invited for the Next Funding Cycle by the National Endowment for Democracy Source – 20.01.2012

The National Endowment for Democracy (NED) is a private, nonprofit foundation dedicated to the growth and strengthening of democratic institutions around the world. Each year, NED makes more than 1,000 grants to support the projects of non-governmental groups abroad who are working for democratic goals in more than 90 countries.  Since its founding in 1983, the Endowment has remained on the leading edge of democratic struggles everywhere, while evolving into a multifaceted institution that is a hub of activity, resources and intellectual exchange for activists, practitioners and scholars of democracy the world over.

NED’s direct grants are aimed at providing financial support to hundreds of nongovernmental groups abroad working to ensure human rights, an independent media, the rule of law and to advance other democratic goals.

NED encourages applications for financial support from activist organizations in diverse situations, such as transitional countries where the goal is democratic consolidation, authoritarian countries where the goals are liberalization, and the protection of human rights.

In this context, NED is currently seeking grant proposals from eligible organizations to be considered during the next board meeting scheduled to be held on March 30, 2012.

Programs Eligible for Grants

NED is especially interested in proposals that originate with local democratic groups. It is also interested in nonpartisan programs seeking to strengthen democratic values. Note that the Endowment does not make grants to individuals.

Selection Procedure

NED Board of Directors meets every quarter for reviewing and evaluating the grant proposals. In addition to evaluating how a program fits within the Endowment’s overall priorities, the Board considers factors such as the urgency of a program, its relevance to specific needs and conditions in a particular country, and the democratic commitment and experience of the applicant.

Last date for submission of grant proposals for the next cycle is January 20, 2012

For more information, visit this link.

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga do 13.02.2012.

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga do 13.02.2012.

In fondacija, fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH uz finansijsku podršku Kinderpostzegels, Netherlands (KPZ) otvara poziv za lokalne nevladine organizacije kojima su primarni korisnici djeca i mladi uzrasta do 21 godine.

In fondacija podržava inovativne projektne prijedloge koji uključuju vlastito učešće ili podršku lokalne zajednice i koji u svoje aktivnosti uključuju volontere. Jedna od komponenti projekta bi trebala biti i aktivnost zagovaranja za promjene u zajednici, kao i promocija aktivne participacije korisničke grupe.

Pozivamo sve zainteresovane organizacije da pošalju svoje prijedloge projekata, a projektnu dokumentaciju mogu preuzeti s naše web stranice. Popunjene prijave dostavite na našu adresu: In fondacija, P.P. 45, 78102 Banja Luka, najkasnije do ponedjeljka, 13.02.2012. do 12.00 sati.

Napomena: prijave slati samo običnom poštom, što isključuje brzu dostavu.

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA POZORIŠNE PRODUKCIJE ZA 2012. GODINU – Ministarstvo prosvjete i kulture RS Banja Luka 04.01.2012

REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Broj: 07.030/052-5236/11
Dana: 22.12.2011. godine

Na osnovu člana 2. Pravilnika o sufinansiranju javnih potreba u kulturi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 07/10), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, raspisuje

J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje projekata pozorišne produkcije za 2012. godinu

I
Raspisuje se Javni konkurs za sufinansiranje projekata pozorišne produkcije, različitog pozorišnog žanra i to:
a) komedija, drama, monodrama, mjuzikl,
b) novi pozorišni žanr (moderne i eksperimentalne forme),
namijenjen djeci i mladima i
v) dječija pozorišna produkcija.

II
Na Javni konkurs, iz tačke I, mogu se prijaviti pravna i fizička lica koja su registrovana isključivo za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti u Republici Srpskoj.

III
Pravo podnošenja prijave na Javni konkurs za izbor projekata iz tačke I imaju:
a) ustanove kulture, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
b) strukovna kulturna i umjetnička udruženja, čija je osnovna djelatnost
pozorišno stvaralaštvo i
v) udruženja registrovana za oblast kulture, koja su od Ministarstva uprave i
lokalne samouprave Republike Srpske stekla status „udruženje od javnog
interesa“.

IV
Podnosioci prijava za sufinansiranje projekata iz tačke I treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da posjeduju organizacioni kapacitet,
b) da projekti kojima konkurišu doprinose razvoju regionalne i
međuregionalne kulturne saradnje i
v) da su za projekte kojima konkurišu finansijski odgovorni.

V
Prijavljeni projekti treba da ispunjavaju sljedeće opšte kriterijume:
a) da su kvalitetni,
b) da promovišu dramsku klasiku i savremene umjetničke forme i izraze,
v) da imaju edukativni sadržaj,
d) da predstavljaju i afirmišu domaće umjetničko stvaralaštvo u zemlji i
inostranstvu,
đ) da doprinose razvoju regionalne i međuregionalne kulturne saradnje,
e) da posjeduju dokaz o dijelu obezbijeđenih sredstava,
ž) da su ekonomični i,
z) da učestvuju na međunarodnim tradicionalnim pozorišnim festivalima.

VI
Posebni kriterijumi:
a) da čuva i njeguje domaće dramsko stvaralaštvo iz ranijih istorijskih razdoblja,
b) da podstiče domaće dramske pisce i vlastitu pozorišnu produkciju.

VII
Komisija za izbor projekata će na osnovu opštih i posebnih kriterijuma pojedinačno procijeniti i stručno vrednovati prijavljene projekte.

VIII
Uz pisani zahtjev podnosilac prijave dostavlja:
a) popunjenu prijavu projekta (za pozorišnu produkciju),
b) detaljno predstavljeni projekat koji obavezno mora da sadrži:
1) svrhu,
2) cilj,
3) ciljnu grupu,
4) rezultat,
5) indikatore uspjeha,
6) vrijeme i
7) mjesto realizacije,
v) statut i kopiju rješenja o registraciji izdatog od strane nadležnog organa i
g) detaljan finansijski plan troškova projekta, sa naznačenim sredstvima koja će se obezbijediti, kao i onim koja su obezbijeđena iz vlastitih i drugih izvora te sredstava koja se potražuju od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

IX
Javni konkurs ostaje otvoren do 20. februara 2012. godine.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnim novinama „Nezavisne novine“, na portalu Vlade Republike Srpske http://www.vladars.net i www.ekulturars.com.

X
Prijava (namijenjena za projekte pozorišne produkcije) i izjava o autorskom djelu biće dostupni na portalu Vlade Republike Srpske http://www.vladars.net i www.ekulturars.com.
Prijave na Javni konkurs sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na Centralnu pisarnicu Vlade Republike Srpske ili preporučenom pošiljkom na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom: Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti pozorišne produkcije za 2012. godinu.

XI
Pored zahtjeva, obavezno priložiti popunjenu, potpisanu i ovjerenu aplikacionu prijavu, kao i potpisanu i ovjerenu izjavu o autorskom djelu, kao sastavni dio projekta.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Podneseni projekti i prateća dokumentacija se ne vraćaju.

XII
Korisnici budžetskih sredstava iz 2011. godine, koji nisu u roku dostavili narativni i finansijski izvještaj o realizaciji i namjenskom utrošku sredstava ili čiji izvještaj zbog nepravilnosti i nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava nije usvojen od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, ne mogu aplicirati na raspisani Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture iz Budžeta Republike za 2012. godinu.

XIII
Sa učesnicima Javnog konkursa koji ostvare pravo na sufinansiranje projekta Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske potpisaće ugovor kojim će se urediti prava i obaveze dviju strana u vezi sa sufinansiranjem projekta.

M I N I S T A R
Anton Kasipović, dipl. pravnik

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA POZORIŠNIH MANIFESTACIJA (FESTIVALA) ZA 2012. GODINU – Ministarstvo prosvjete i kulture RS Banja Luka 04.01.2012.

REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Broj: 07.030/052-5209/11
Dana, 22.12.2011. godine

Na osnovu člana 2. Pravilnika o sufinansiranju javnih potreba u kulturi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 07/10), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisuje

J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje projekata pozorišnih manifestacija/festivala za 2012. godinu

I
Raspisuje se Javni konkurs za sufinansiranje projekata, organizacije pozorišnih manifestacija/festivala za 2012. godinu.

II
Na Javni konkurs iz tačke I mogu se prijaviti pravna i fizička lica koja su registrovana isključivo za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti u Republici Srpskoj.

III
Pravo podnošenja prijave na Javni konkurs za izbor projekata iz tačke I imaju:
a) ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
b) strukovna kulturna i umjetnička udruženja čija je osnovna djelatnost
pozorišno stvaralaštvo i
v) udruženja registrovana za oblast kulture koja su od Ministarstva uprave i
lokalne samouprave Republike Srpske stekla status udruženja od javnog
interesa.

IV
Podnosioci prijava za sufinansiranje projekata, iz tačke I ovog konkursa, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da posjeduju organizacioni kapacitet,
b) da projekti, kojima konkurišu, doprinose razvoju regionalne i
međuregionalne kulturne saradnje i
v) da su za projekte kojima konkurišu finansijski odgovorni.

V
Prijavljeni projekti treba da ispunjavaju i sljedeće opšte kriterijume:
a) da su kvalitetni,
b) da predstavljaju i afirmišu domaće umjetničko stvaralaštvo,
v) da imaju edukativni karakter,
g) da posjeduju dokaz o dijelu obezbijeđenih sredstava,
d) da doprinose razvoju regionalne i međuregionalne kulturne saradnje,
đ) da promovišu savremene umjetničke forme i izraze i
e) da su ekonomični.

VI
Posebni kriterijumi:
a) da svojim dugogodišnjim održavanjem predstavljaju kulturni identitet
i doprinose kulturnoj afirmaciji lokalne zajednice, Republike, regije,
b) da predstavljaju kvalitetnu i novu kulturnu inicijativu za manju sredinu.

VII
Komisija za izbor projekata će na osnovu opštih i posebnih kriterijuma pojedinačno procijeniti i stručno vrednovati prijavljene projekte.

VIII
Uz pisani zahtjev, podnosilac prijave dostavlja:
a) popunjenu prijavu,
b) detaljno predstavljeni projekat koji obavezno mora da sadrži:
1) svrhu,
2) cilj,
3) ciljnu grupu,
4) rezultat i
5) indikatore uspjeha,
v) statut i kopiju rješenja o registraciji izdatog od nadležnog organa,
g) detaljan finansijski plan troškova projekta, sa naznačenim sredstvima koja će se obezbijediti, kao i onim koja su obezbijeđena iz vlastitih i drugih izvora te sredstava koja se potražuju od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

IX
Javni konkurs ostaje otvoren do 20. februara 2012. godine.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na portalu Vlade Republike Srpske www.vladars.net, www.ekulturars.com .

X
Prijava (namijenjena za pozorišne manifestacije/festivale), biće dostupna na portalu Vlade Republike Srpske http://www.vladars.net i www.ekulturars.com
Prijave na Konkurs sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na Centralnu pisarnicu Vlade Republike Srpske ili preporučenom pošiljkom na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Konkurs za sufinansiranje projekata pozorišnih manifestacija/festivala za 2012. godinu.

XI
Pored zahtjeva, obavezno priložiti popunjenu, potpisanu i ovjerenu aplikacionu prijavu i sve što se u njoj traži, kao sastavni dio projekta.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Podneseni projekti i prateća dokumentacija se ne vraćaju.

XII
Korisnici budžetskih sredstava iz 2011. godine koji nisu u roku dostavili narativni i izvještaj o realizaciji i namjenskom utrošku sredstava ili čiji izvještaj zbog nepravilnosti i nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava nije usvojen od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, ne mogu aplicirati na navedeni konkurs za sufinansiranje navedenih projekata iz Budžeta Republike za 2012. godinu.

XIII
Sa učesnicima Javnog konkursa koji ostvare pravo na sufinansiranje projekta Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske potpisaće ugovor kojim će se urediti prava i obaveze dviju strana u vezi sa sufinansiranjem projekta.

M I N I S T A R
Anton Kasipović, dipl.pravnik

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PROMETOM LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2011. GODINI

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PROMETOM LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2011. GODINI 09.01.2012.  Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću («Službene novine Federacije BiH», broj: 01/02 i 40/10) i člana 6. stav 2. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometom Lutrije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 13/11, 21/11 i 41/11), federalni ministar kulture i sporta objavljuje JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PROMETOM LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2011. GODINI Iz dijela sredstava ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine u 2011. godini, Federalno ministarstvo kulture i sporta raspisuje Javni konkurs za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa iz sljedećih oblasti: 1. promoviranje kulture: 1.1. podrška projekata sa ciljem afirmacije kulturno historijskog naslijeđa i kulture; 1.2. podrška razvijanju međugradske, međukantonalne i međuregionalne saradnje u programima i projektima kulture; 1.3. podrška projektima za ukupni razvoj kulturnog života lokalne zajednice i društva; 1.4. podrška mladim talentima u oblasti kulture. 2. amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu: 2.1. nagrađivanje pojedinaca koji su ostvarili istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu; 2.2. podrška programima i projektima sportskih klubova koji za cilj imaju obezbjeđenje boljih uvjeta za rad pojedinaca koji su ostvarili istaknute sportske rezultate; 2.3. podrška programima i projektima koji za cilj imaju obezbjeđenje boljih uvjeta za rad sportskih klubova koji afirmišu razvoj amaterskog sporta; 2.4. podrška programima priprema mladih talentovanih sportista iz Federacije BiH. I Pravo učestvovanja Pravo učestvovanja po ovom javnom konkursu imaju udruženja građana, humanitarne organizacije i druga lica u oblasti kulture i amaterskog sporta, koji ispunjavaju opće i posebne uvjete. II Opći kriteriji Sredstva iz člana 2. ovog Pravilnika usmjeravaju se za finansiranje projekata i programa koje predlažu udruženja građana, humanitarne organizacije i druga lica, i to na osnovu sljedećih općih kriterija: – doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.); – povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije; – precizno definirane ciljne grupe i broja korisnika; – detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta, odnosno programa; – transparentnosti i mogućnosti kontrolisanja ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa; – preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen i – iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosno učešća u finansiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava). II Posebni kriteriji Federalno ministarstvo kulture i sporta je, u skladu sa članom 8. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometom Lutrije Bosne i Hercegovine, utvrdilo sljedeće posebne kriterije koji će biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata: 1. Promoviranje kulture – kvalitet ponuđenog projekta; – afirmacija BiH kulture i doprinos očuvanju BiH tradicije; – jasno definisani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti; – interes kulturne javnosti i značaj projekta za kulturu. 2. Amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu – kvalitet ponuđenog projekta; – ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji afirmišu Federaciju BiH i BiH; – jasno definisani ciljevi i metode u unapređenju rada sportiste; – doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu. III Dokumentacija potrebna za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava Zahtjev za dodjelu sredstava mora da sadrži sljedeće podatke: 1. naziv udruženja ili organizacije sa osnovnim podacima; 2. imena lica odgovornih za realizaciju programa/projekata; 3. broj žiro-računa; 4. realizovani programi/projekti; 5. naziv programa/projekta; 6. oblast na koju se program/projekat odnosi; 7. opis programa/projekta sa ciljevima; 8. indikatori učinka; 9. iznos sredstava koji se traži; 10. struktura sredstava finansiranja programa/projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina i dr.); 11. ovlašteno -odgovorno lice za realizaciju programa/projekta i 12. rok realizacije programa/projekta. Uz zahtjev, podnosilac je dužan priložiti i : – dokaz o registraciji; – posljednji godišnji obračun o poslovanju; – dokaz o realizovanim programima/projektima; – uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj; – kopiju ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi ko je vlasnik navedenog računa; – detaljan opis projekta/programa za koji se traži sufinansiranje; – drugi dokazi predviđeni Konkursom. Udruženja mogu kandidirati najviše 1 projekat iz svake oblasti, do maksimalnog iznosa od 10.000,00 KM. Korisnici, kojima po osnovu odobrenog projekta budu dodijeljena sredstva, ne mogu ponovo aplicirati sa istim projektom Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Zahtjev sa svim prilozima u dva istovjetna primjerka (jedan u originalu i jednu kopiju) treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Obala Maka Dizdara br.2, 71 000 Sarajevo, s obaveznom napomenom: „za Javni konkurs – Lutrija BiH“. Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 13.01.2012. godine. Korisnici, kojima po osnovu odobrenog projekta budu dodijeljena sredstva, dužni su u roku od petnaest dana od dana realizacije projekta, a najkasnije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostaviti Federalnom ministarstvu kulture i sporta izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. M I N I S T A R Salmir Kaplan Sarajevo, 27.12.2011.godine Broj:01-14-1-5233/11 Prijavni obrazac možete preuezeti na slijedećem linku: http://www.fmksa.com/download/Lutrija2011Obrazac.pdf

 

The Bill & Melinda Gates Foundation seeks grants proposals to transform health and agricultural development in the world’s poorest countries / deadline 17 nov 2011/

The Bill & Melinda Gates Foundation is seeking proposals for Round 8 of its Grand Challenges Explorations. The initiative is the part of a $100 million in grants aimed at encouraging innovation in the fields of global health and development research.

The initiative invites scientists, inventors, and entrepreneurs from around the world to submit proposals for the opportunity to win $100,000 in grant and pursue their unconventional ideas aimed at transforming health and agricultural development in the world’s poorest countries.

Topics of Grand Challenges Explorations Round 8

  • Protect Crop Plants from Biotic Stresses From Field to Market
  • Explore Nutrition for Healthy Growth of Infants and Children
  • Apply Synthetic Biology to Global Health Challenges
  • Design New Approaches to Optimize Immunization Systems
  • Explore New Solutions in Global Health Priority Areas

Eligibility

Grand Challenges Explorations seeks to involve innovators around the world, including researchers who do not typically work in global health and development; those with innovative ideas in Africa, Asia and other parts of the developing world; people working in the private sector; and young investigators.

Selection Criteria and Grants

The initiative uses a streamlined, straightforward, online grant-making process.  The proposal process makes it easy to apply.  Applications are two pages, and preliminary data about the proposed research are not required.

Grand Challenges Explorations is a unique initiative that supports innovative research of unorthodox ideas. Every aspect of the program, including the carefully designed topics describing critical scientific barriers to progress in global health, the two-page online application, and the rapid review process, are designed to swiftly award funding to scientists who are testing unproven ideas that could lead to breakthroughs in global health.

The Gates Foundation and an independent group of reviewers will select the most innovative proposals, and grants will be awarded within approximately four months from the proposal submission deadline. Initial grants will be $100,000 USD each. Projects showing success will have the opportunity to receive additional funding up to $1 million over two years.

Last date for submission of proposals is November 17, 2011. For more information, visit this link.

Powerful Video Editor Lightworks Released as Open Source

lightworks thumb

EditShare, the company behind Academy and Emmy award-winning video editing software Lightworks announced plans to release its product under an open source license. Lightworks was most recently used to edit movies like Shutter Island and Centurion, but is also credited with helping create otehr films like Hitchhiker’s Guide to the Galaxy and Mission Impossible.

Lightworks Open Source is packed with a ton of features including 3D editorial functionality, native RED editing, native 2K support with DPX and RED, and Universal Media File support. It can also share media and work in tandem with other editing software such as Final Cut Pro and Avid.

Under development since 1989, the Lightworks project was acquired by EditShare in 2009. The company says releasing it under an open source license so it can reach its “full potential.”

“EditShare has built a reputation for offering open solutions that enhance collaboration. In taking this uncharted path with Lightworks, we follow this same principle,” said James Richings, Co-Managing Director, EditShare EMEA in a prepared statement. “Lightworks Open Source offers a highly collaborative development environment based on powerful and feature-rich underlying technology, which has come from over one million hours of software development.”

EditShare plans to let developers create and sell plugins, options, or I/O devices through an online market place. According to Tara Montford, EditShare’s Co-Managing Director, “We are increasing our development and support staff, and all contributed code will be thoroughly managed by our distinguished Lightworks team, ensuring the reliability of the new Lightworks Open Source editor.”

Lightworks won’t be officially available until Q3 of this year, but you can sign up to be notified when it’s released.
lightworks

“Balkans, let´s get up!”

 

 

After the first succesful edition of the programme “Balkans, let´s get up!” in 2010 we are keen on calling for Applications for the second edition of the project in 2011.

Below you can find the detailed description of “Balkans, let´s get up!” and the modality for application.

For further information please visit our Website: http://www.balkansletsgetup.org or contact: info@balkansletsgetup.org

With best wishes
Your Balkans, let´s get up! team